આકર્ષણ

Posted in કવિતા, ગુજરાતી, Gujarati, Gujarati Poems, kavita with tags , , , , , , on માર્ચ 29, 2009 by ruchir

sns1

 

હું તને પામી રહ્યો છું
તારા વિસ્તારનું
એક અન્ત્યબિંદુ થઈ

તારા સૂરોને
મન આશ્લેષમાં લઈ
વહાલ કરતું રહે છે
તે છતાં
તને શોધું છું હું
છાને છપને,
અંદરના મૌનમાં
તારું સઘળું સંગીત્
શાંત થયા પછી

તારી પગરજની ગંધ
મિશ્ર થયા પછી
ગુલાબની પાંદડીનું જેમ ગૌરવ વધે છે તેમ
પાર્થિવ સંઘર્ષોમા વધી રહ્યું છે
મારું આત્મગૌરવ

તારાથી ઘણેજ દૂર એવો હું
દોડી રહ્યો છું પળેપળે
ફેલાએલી બાંહો લઇને
તારી તરફ
કોણ જાણે કેટલીય ટેકરીઓ,
ખીણો ને આકાશ વિસ્તરેલાં છે
મારી ને તારી વચ્ચે
છતાં પણ એકજ વાત મનમાં કે
હું દોડી રહ્યો છું
બસ તારી તરફ

Advertisements

પગરવ

Posted in કવિતા, ગુજરાતી, Gujarati, Gujarati Poems, kavita with tags , , , on માર્ચ 27, 2009 by ruchir

woods

 

  • પગરવ

કાગળ પર પેન એક
ધસમસતી જાય
    કંઈક રસ્તા ઊઘડે અને
    કંઈક બન્ધ થાય

રસ્તાઓ રસ્તાઓ
ડુંગરા ચોપાસ
    કંઈક નદીઓ કૂદે
    કંઈક સાવ સૂઈ જાય

સૂતા રસ્તાઓ પર
ચાલવાના શોખ
     મને મ્હાલવાના શોખ
     જયાં પગરવ ખોવાય

પગરવ ખોવાય કોઈ
વનરાજીમાં
     જ્યાં વણખેડી કેડી પર
     પગરવ વવાય

વણખેડી કેડી પર
અંધારુ આપઘાતી
      પડછાયા થઈેને
      ઊંચેથી પછડાય

પછડાયા પડછાયા
સળવળ સળવળ
      મરતા પહેલાનું
      થોડું જીવી જાય

સળવળતાં સાપો
પડછાયા બાથ ભરી
      સ્વર્ગની દીશામાં
      ધીમે ચઢતાં જાય

વ્રુક્ષોની ટોચ પર
સાપોની બાથમાંના
      પડછાયા સૂરજ
      બટકે બટકે ખાય

  “પડછાયાઓનો રે
    મોક્ષ ના થાય..!”
     વાવેલો પગરવ
        ધીમુ એ રડી જાય.

‘अर्ज़ है .. एक ग़… unnn..; sorry – दर्ज़ है.. एक शेरे हज़ल|..’

Posted in Gujarati on એપ્રિલ 15, 2018 by ruchir

pen-writing-notes-studying.jpg

 

 

ग़ज़ल हैरां रह गयी, ग़ालिब सी जो लिक्खी गयी…

ग़ज़ल हैरां रह गयी, ग़ालिब सी जो लिक्खी गयी..
 “बद्तर है, ना-होने से भी होना-ए-‘ना-होना-असल’ “|.. 😉

 

My new recording posted at SoundCloud.com

Posted in Hindustani, Indian on ફેબ્રુવારી 20, 2018 by ruchir

Posted in Gujarati on નવેમ્બર 27, 2017 by ruchir

બાસુંદી મીઠી

ભરી ચાંચ એ ઉડે

છેક બા સુધી..!?

जज़्बा

Posted in गज़ल, hindi with tags on ઓક્ટોબર 19, 2017 by ruchir

dipawali.jpg

गिरते सँभलते ही सिखाथा चलना
ना बदलेंगे गिरके सँभलने का जज़्बा!
बनते बिगड़ते बनी है ये दुनिया
की बनने से पहेले बिगाड़ेगा क्या वोह?

गिरायेगा क्या वोह? पछाड़ेगा क्या वोह?
की गिरके पटक के बने सख्त पथ्थर!
तराशा जो पथ्थर तो बनती है मूरत,
न तोड़ें उसे तो तराशेगा क्या वोह?

मारेगा क्या वो मिटाएगा क्या वोह?
के मरने से मिटती नहीं है शहीदी|
शहीदों के ख़ूनों से बनते हैं भारत
न खौला अगर तो बहायेगा क्या वोह?

हंसते हँसाते रहें ना रहें हम
मगर ना तू करना जुदाई का एक ग़म|
मिलते बिछड़ते कटी ज़िन्दगी है
कभी ना भूला – याद करने का जज़्बा!

( एक नई ग़ज़ल, उन ख़ास बहादूर जवानों के नाम के नाम, जिनके सरहद पर डटें होने से, आज हम सब चैन से इन त्योहारों की खुशियां मन सकते हैं|..)

Posted in Gujarati on ડિસેમ્બર 7, 2015 by ruchir

Balancing the duality

Music is dual in nature and needs a complementary character especially in rhythm. If there is a Main beat (Sum) there is one secondary main beat (Khali) to complement. If there is a dominant chord or vaadi swar there is a subdominant chord and a samvadi swar. If there is bass sound there is treble to complement. If there is a sharper note there is a flatter note too.

And just like any other art-form of dual nature, for example photography, where one looks for a balance of light and dark shades, color balance, it is nothing but a matter of striking a right balance a right mix of those two aspects. Music is in finding the right balance of notes, tones, aaroha (ascent) and avaroha (descent) or bass and treble – just like one finds a middle path – a balance from two extremes in life. Life is balance, Music is Balance.

Posted in Gujarati on ઓક્ટોબર 12, 2014 by ruchir


Quotivation.mov – PFun.in production

Photographs : Medha Shukla

Music : Ruchir Vyas 

Quotes from Various sources
Wings

Posted in કવિતા, English on જાન્યુઆરી 14, 2014 by ruchir

toy

Blood
is playing jiggling notes in my heart
as i am thinking of her..

I am thinking of her as an image of lord Sun in his mighty chariot
standing tall, holding, all the reigns in his calm hand

bathing everything in a brilliant grandeur
all unperturbed and he just riding on – poor, lonesome!?

are they rays or an arrow-array – the curly hair running down to his shoulders?

Finally that kills the last of my nerve cells
shouting for wisdom of an owl
and i have no way else but to chew once again,
the peppermint memory of she glancing me

O what a strange exchange-of-looks was arranged!

 Winter 2005